Pár slov

sportovní, umělecký, kulturní i jazykový rozvoj je pro vaše dítě velmi důležitý a časové možnosti pracujících rodičů nejsou neomezené. proč tedy nevyužít možnosti nechat své dítě rozvíjet se na kroužcích, které nabízíme přímo v místě naší školky?

Aktuality

Zájmové kroužky

každý den je pro vaše dítě připraven minimálně jeden zajímavý kroužek

PŘIHLÁŠKA

Malí tanečníci (3-6 let)

každé pondělí: 15:00 - 15:45

Rozvoj dětské představivosti improvizací, vcítění se do hudby pomocí tance, poslouchání a držení správného rytmu. Zábavný kroužek, plný tanečků a úsměvů. Rozvoj dětské představivosti improvizací, vcítění se do hudby pomocí tance, poslouchání a držení správného rytmu. Zábavný kroužek, plný tanečků a úsměvů.

Dramaťáček (4-8 let)

každé pondělí: 16:00 - 16:45

Prostor pro volnou improvizaci, ale i pro držení se scénáře. Kladen důraz na rozvoj vlastní představivosti – a to tou nejlepší formou – hrou. Dvě představení do roka.

Keramika

každé pondělí: 15:00 - 15:45 (děti 3-5 let); 16:00 - 16:45 (děti 6-10 let)

V kurzu si děti vyzkouší všemožné techniky práce s hlínou. Od modelování z volné ruky, přes tvoření z hliněných plátů až po modelování keramického reliéfu. Vyzkouší si i různé dekorační techniky. Cílem je osvojit s si během tvorby základy práce s hlínou a okusit možnosti tohoto materiálu. Zároveň si děti procvičí jemnou motoriku a řemeslnou zručnost. Během kurzu střídáme zadaná témata s volnými a děti tak mohou realizovat vlastní výtvarné nápady.

Veselé pískání na flétničku (4-6 let)

každé úterý: 16:00 - 16:45

V našem kroužku se děti naučí flétničku ovládat, zvládnou základní tóny a postupně z nich poskládáme jednoduché písničky a říkadla, která děti dobře znají. Díky tomu se z flétničky stane skutečný hudební nástroj a z dětí malí začínající muzikanti. Děti se učí odezíráním a používají vlastní sluchovou paměť. Formou her a soutěží budeme procvičovat správné dýchání “do bříška” a učit se jak správně dýchat a ovládat dech. Právě proto je pískání prospěšné pro astmatiky a děti s častými nemocemi dýchacích cest.

Dramatický kroužek (8-15 let)

každou středu: 15:00 - 15:45

Prostor pro volnou improvizaci, ale i pro držení se scénáře. Kladen důraz na rozvoj vlastní představivosti – a to tou nejlepší formou – hrou. Děti si režírují své vlastní nápady. Dvě představení do roka.

Taneční kroužek (10-18 let)

každou středu: 16:00 - 16:45

Různé taneční styly (hip hop, r'n'b, street dance apod.), vlastní sestavy, improvizace. Kroužek vedený zábavnou formou. Dvě představení do roka.

Angličtina pro děti - Nightingale

každou středu: 15:00 – 15:45 – pro děti 3-4 let

                          16:00 – 16:45 – pro děti 5-6 let

                          16:45 – 17:30 – mladší školní věk

                          17:40 – 18:25 – starší školní věk

                          18:30 – 19:15 – pro dospělé

Výuka anglického jazyka hravou formou, ve skupinách s maximálně čtyřmi dětmi dle věku a znalostí. Posouzení znalosti dítěte na základě vstupní hodiny. Zkušený lektor s praxí se plně věnuje každému dítěti. Propracovaná výuka vedená v blocích po 15 minutách. Každou hodinu konverzace. Každý měsíc report rodičům o průběhu hodin. Všechny materiály v ceně. Individuální hodiny pro děti od 3 – 15 let. Individuální hodiny pro dospělé začátečníky a mírně pokročilé

 

Více na:www.anglicka-skola-nightingale.webnode.cz

Kontakt: Ing. Lenka Slavíková, 724190109

 

Sporťáček (3-6 let)

každý čtvrtek: 15:00 - 15:45

Sportovní kroužek pro děti. Postupně se seznámíme se svým tělem, ukážeme si jak správně cvičit a mít pohyb rádi . Budeme se věnovat různým sportovním aktivitám, spolupracovat v týmu s férovým soutěžením. Vyzkoušíme různé druhy sportu a zapojíme i prvky jógy .Zažijeme plno legrace a uděláme něco dobrého pro své zdraví.

Posilování pro ženy

každý čtvrtek: 17:00 - 17:45

Cvičení zaměřeno komplexně na celou postavu, hlavní důraz je kladen na základní cviky s tím, že žádná partie nebude přetížena. Budeme vyrovnávat svalové dysbalance a posilovat vnitřní stabilizační systém a snažit se postupně získávat svou vysněnou postavu a zlepšovat svou kondici.

Malý předškoláček

každé úterý: 15:00 - 15:45; každý čtvrtek: 16:00 - 16:45

Cílem tohoto kroužku je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet a upevňovat jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky.

Každá lekce má svou strukturu, budou se střídat činnosti rozvíjející:

 

• jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní) • řeč a myšlení • sluchové vnímání a paměť • zrakové vnímání • prostorovou pravolevou orientaci • orientaci v čase • početní představy

 

Určeno pro děti s odkladem školní docházky, pro děti předškolního věku, ale také pro děti, které si potřebují upevnit své schopnosti a dovednosti.

Šikovné ručičky

každý čtvrtek: 15:00 - 15:45

Na kroužku šikovné ručičky budeme s dětmi tvořit z různých materiálů, kreslit, barvit, stříhat a zkoušet všemožně pracovat s našimi šikovnými ručičkami. Tímto budeme zlepšovat jemnou motoriku a celkové dovednosti.

Cvičení pro velké slečny

každý čtvrtek: 16:00 - 16:45

Zdravý životní styl a správný pohyb, to je nejdůležitější, abyste byli sami se sebou spokojeni. Neseďte u počítače, nebo televize a pojďte si formou kruhových tréninků protáhnout svaly. Zkusíme si co naše tělo dokáže a jak se lépe dostaneme do kondice, posílíme všechny části těla a vyrovnáme svalové dysbalance. Cviky jsou přiměřené věku dítěte, bez neadekvátního zatěžování organismu.

KONTAKT

Dětská skupina Kostička z.s.

Sídlo:

Černého 512/3, Střížkov, Praha 8, 182 00

Statutární orgán:

Andrea Kovářová, DiS.,

Telefon: +420 775 599 225

IČ: 6561772

Provozovna:

Šanovská 1579/13, Horní Počernice 193 00

 

Telefon: +420 773 167 385

Číslo účtu: 5146543369/0800