Údaje o projektu EU

Registrační číslo projektu:

Název projektu:

Informace o projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008422

Podpora provozu dětské skupiny spolku Dětská skupina Kostička z.s.

Neprovozuji zařízení péče o děti déle než 6 měsíců.

Navazuji na subjekt Školička Kostička s IČ: 87405695

a na zařízení provozované na adrese Šanovská 1579, Horní Počernice, 190 16

 

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:

Adresa místa provozu: Šanovská 1579, Horní Počernice, 190 16

Kapacita dětské skupiny: 15

Harmonogram realizace: od 1.6.2018 do 31.5.2020

Forma dětské skupiny:  dětská skupina pro veřejnost

 

KONTAKT

Dětská skupina Kostička z.s.

Sídlo:

Černého 512/3, Střížkov, Praha 8, 182 00

Statutární orgán:

Andrea Kovářová, DiS.,

Telefon: +420 775 599 225

IČ: 6561772

Provozovna:

Šanovská 1579/13, Horní Počernice 193 00

 

Telefon: +420 773 167 385

Číslo účtu: 5146543369/0800