AKTUÁLNÍ CENÍK K 11.1.2021

Provoz dětské skupiny Kostička je částečně financován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanosti a částečně z úhrad školkovného.
Cílem projektu Kostička CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016470 je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 • Dopolední strava – 70,- Kč (Svačina 20,- Kč; Oběd 50,- Kč)
 • Odpolední strava – 90,- Kč (Svačina 20,- Kč; Oběd 50,- Kč; Svačina 20,- Kč)
  Platby školkovného se provádějí na základě zaslané faktury za školkovné a stravu.

Screenshot 2022-03-07 at 17.07.04.png

V CENĚ ŠKOLNÉHO JE

 • pronájem vybavení prostoru školičky
 • náklady učitelek na výchovu a vzdělávání
 • výtvarný a jiný materiál
 • didaktické a motorické pomůcky
 • hygienické potřeby
 • hračky
 • pojištění
 • pitný režim /ovocné čaje, šťáva apod./

Pobyt mimo otevírací dobu dětské skupiny – 200,- Kč každá započatá hodina.
Státní svátky se nenahrazují!!!!

DAŇOVÁ ÚLEVA

Rádi Vám vydáme platný doklad pro uplatnění daňové úlevy na každé dítě ročně dle Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

An image uploaded to Strapi
Dětská skupina Kostička z.s.

Sídlo: Černého 512/3, Střížkov, Praha 8, 182 00 Statutární orgán: Andrea Kovářová, DiS., Telefon: +420 775 599 225


Číslo účtu: 5146543369/0800
IČ: 6561772