Dotace EU

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51 / 0,0 / 0,0 / 19_103 / 0016470

  • Název projektu: Podpora provozu dětské skupiny Kostička

  • Informace o projektu: Navazuje na realizaci projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_17_073, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008422

  • Adresa místa realizace: Šanovská 1579/13, Horní Počernice 193 00, Praha 20

  • Kapacita dětské skupiny: 15 dětí

  • Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

  • Harmonogram projektu: od 1.7.2020 do 30.6.2022

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Výstupem projektu bude 20 podpořených rodičů, jejichž děti navštěvují zařízení péče o dítě.

eu_projekt.jpg

An image uploaded to Strapi
Dětská skupina Kostička z.s.

Sídlo: Černého 512/3, Střížkov, Praha 8, 182 00 Statutární orgán: Andrea Kovářová, DiS., Telefon: +420 775 599 225


Číslo účtu: 5146543369/0800
IČ: 6561772